Utflytt

Uppsägning

Är det dags att flytta? Tänk på att uppsägningstiden är 3 månader från nästkommande månadsskifte. Skriftlig uppsägning kan laddas ner här. När du fyllt i den skickas den till Hemudden, Stensnäsvägen 12, 373 51 Ramdala.

Uppsägningen skall vara skriftlig, uppsägning per telefon eller mail godkänns inte.

Avflyttningsbesiktning

Vid utflyttning bokas alltid en avflyttningsbesiktning. Om städningen inte är godkänd vid det bokade datumet måste den göras om, alternativt får du anlita en städfirma.

Glöm inte att säga upp elavtal, tv/bredband.

Tips vid flytten (PDF)