Grunder för personuppgiftsbehandling

Hemudden drivs av Niclas Brunsberg som hanterar personuppgifter för att:

Fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

I vissa fall kan även personuppgifter hanteras när det är nödvändigt för Hemudden eller tredjeparts berättigade intressen. I vissa fall kan också grunden vara att den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

När du besöker vår webbplats använder vi cookies.

Tid som uppgifter sparas

Uppgifter sparas så länge det finns en affärsrelation och 36 månader därefter, såvida det inte är uppgifter som finns för att fullgöra en rättslig förpliktelse, där tillämplig lag avgör hur länge uppgifter ska sparas.

När uppgifterna inte längre är relevanta för de ändamål de har samlats in för raderas eller anonymiseras de.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter du har lämnat. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag en gång per år. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick genom att använda länk i det aktuella utskicket, alternativt skriva till oss om det rör sig om annat än elektroniskt utskick. Under vissa omständigheter kan du begära att få dina uppgifter raderade, dock inte om vi är skyldiga att bevara uppgifterna, exempelvis enligt rättslig förpliktelse.

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter ber vi dig i första hand att kontakta oss på 0455-36 50 50. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig myndighet.

Kontaktuppgifter och förfrågningar

Personuppgiftsansvarig är Niclas Brunsberg, Stensnäsvägen 12, 373 51 Ramdala.

Förfrågningar eller begäran om rättelse från registrerade ska skickas med brev till Niclas Brunsberg,Stensnäsvägen 12, 373 51 Ramdala.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätt att göra ändringar i vår policy. Uppdaterad policy finns tillgänglig på vår webbplats.

Cookies

Genom att fortsätta använda denna webbplats förutsätter vi att du accepterar de kakor (cookies) som förekommer här.

Utdrag ur information om cookies från Post- och telestyrelsen:

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Kakor används ofta för inloggning på webbplatser. När någon loggar in på en webbplats placeras en kaka på dennes dator. Vid varje sidbläddring skickar användarens dator kakan till den webbplats denne besöker och med hjälp av kakan kan webbplatsen konstatera att användaren är inloggad och användaren slipper använda användarnamn och lösenord för varje ny sida.

På webbplatser som säljer varor används kakor för att göra det smidigt att handla. Med hjälp av kakor kan webbplatsen hålla reda på vilka varor användaren har ”lagt i sin varukorg”.

Med hjälp av kakor kan webbplatser registrera vilka personer som besökt vilka sidor. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor personen får se genom annonsering och skräddarsytt innehåll. Många kakor som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartskakor.

Kakor kan användas när en användare själv vill skräddarsy webbplatser efter sina användarpreferenser. Det kan gälla önskemål om formgivning på en webbplats som man ofta besöker, om anpassad kontrast eller teckenstorlek eller om anpassad sortering eller urval.

De flesta webbplatser följer upp trafiken genom webbstatistik för att kunna förbättra webbplatsen, motivera kostnader och för att lära sig mer om sina målgrupper. Många kakor som används för webbstatistik är tredjepartskakor.

Kakor kan också användas för att hålla reda på vem som röstar i en omröstning för att undvika att en användare röstar flera gånger.

Läs mer på https://www.pts.se/