Projekt

Nya visioner

Trummenäs är skärgårdsidyllen där Hemudden varit verksam sedan 1960-talet och drivit utvecklingen, bland annat av arrendetomter, camping, båtplatser och golfbana. Här kan du se några av de projekten som vi har genomfört. Vill du få aktuella uppdateringar så följ oss på Facebook »

Förvärv av centrumläge på Ronnebygatan


Hemudden är ny ägare till Öresund 18 med attraktiva lägen på Ronnebygatan 39 och 41. Säljare är Jarwin Fastighets AB.

Detaljplan Stensnäset, del av Torstäva 14:2 Trummenäs


Stensnäset är ett område under framtagning. Här finns möjlighet att uppföra radhus, kedjehus och enbostadshus.

Förvärv av fastigheter från Karlskronahem


Hemudden har förvärvat fastigheterna Torpedbåten 9 och Kåren 3 av Karlskronahem.

Kåren 3 ligger på Snapphanevägen och uppfördes 1941. Fastighetens två byggnader består av 24 lägenheter med tre rum och kök.

Torpedbåten 9 ligger på Polhemsgatan. Bygganden uppfördes 1936 och består av 25 lägenheter varav 23 har två rum och kök och resterande har tre rum och kök.

Försäljning till Odalen Fastigheter


https://odalenfastigheter.se/projekt/aldreboende-bostader-kommersiella-lokaler-trummenas/

Del av Torstäva 14:1 såld till Odalen Fastigheter. Här planeras en helhet med bostäder, vård- och omsorgsboende samt centrumfunktioner.

Trummenäs förskola

Trummenäsvägen 75


Kommunal förskola

Byggår 2021

Förskola med sex avdelningar som färdigställdes 2021 och används idag. Hyresgäst är Karlskrona kommun.

Försäljning till Eksjöhus

Trummenäs


Hemudden har sålt ett detaljplanelagt område på Trummenäs till Eksjöhus bostad AB. Totalt kommer området bestå av 55 bostäder i BRF-form och villatomter. Läs mer om projektet på https://eksjohusbostad.se/objekt/brf-skargardsviken-trummenas/

Renovering Bollögatan

Bollögatan 4-6


Renovering har utförts på Bollögatan på Saltö. Fastigheten har utrustats med 3-glasfönster, nya säkerhetsdörrar från Daloc samt fått förbättrad utemiljö med parkering, uteplats, belysning med mera.

Renovering på Chapmansplan

Chapmansplan 7


Fastigheten har fått en ny tvättstuga och nya säkerhetsdörrar från Daloc. Dessutom har renovering och stambyte genomförts i 6 lägenheter.

Sheldon 8

Ronnebygatan 27


Byggnation av fyra lägenheter på innergård. Lägenheterna är mellan 55-69 kvadratmeter i etage med entré från markplan. I samband med byggnationen av lägenheterna byggdes även ny tvättstuga, nya lägenhetsförråd och nytt soprum.

Torstäva 14:1


Lagakraftvunnen detaljplan på ca 3 Ha för förskola, bostäder och livsmedelsaffär.

Försäljning av tomt Torstäva 14:15


Strandängen Bostäder i Trummenäs AB har köpt tomten Torstäva 14:15 på Albatrossvägen.
Här planeras byggnation av radhus.

Västra Nättraby 10:87

Fasanstigen 38


Vårdboende har byggts ut från 4 till 8 lägenheter samt byggnation av extra gemensamhetsytor och personalrum.

Björkholmen 24

Chapmansplan 7A-B


Detaljplanändring för att tillåta byggnation på vinden pågår. Inredning av lägenhet i källare har genomförts.