Projekt

Nya visioner

Trummenäs är skärgårdsidyllen där Hemudden varit verksam sedan 1960-talet och drivit utvecklingen, bland annat av arrendetomter, camping, båtplatser och golfbana. Här kan du se några av de projekten som vi har genomfört. Vill du få aktuella uppdateringar så följ oss på Facebook »

Bäckasinen 7


Här har lägenhetsdörrarna bytts ut till säkerhetsdörrar.

Torstäva 14:1


Lagakraftvunnen detaljplan på ca 3 Ha för förskola, bostäder och livsmedelsaffär.

Torstäva 14:15


I södra delen av fastigheten finns en tomt på 2 300 m2 där radhus håller på att projekteras. I norra delen av fastigheten planläggs bostäder på ett område av 4 Ha.

Västra Nättraby 10:87

Fasanstigen 38


Vårdboende har byggts ut från 4 till 8 lägenheter samt byggnation av extra gemensamhetsytor och personalrum.

Björkholmen 24

Chapmansplan 7A-B


Detaljplanändring för att tillåta byggnation på vinden pågår. Inredning av lägenhet i källare har genomförts.

Sheldon 8

Ronnebygatan 27


Byggnation av fyra lägenheter på innergård. Lägenheterna är mellan 55-69 kvadratmeter i etage med entré från markplan. I samband med byggnationen av lägenheterna byggdes även ny tvättstuga, nya lägenhetsförråd och nytt soprum.